Když chceme žít, musíme těžit.
Když chceme těžit,
musíme to dělat rozumně.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie

Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti

Profesní životopis

RNDr. Bc. Licková Gabriela, Ph.D.

Vysokoškolské vzdělání

2011 – 2014

Vysoká škola aplikovaného práva Praha – VŠAP
Studijní program sociálně právní činnost a zaměstnanost (bakalářská práce s názvem Odpovědnost v ústavním právu publikována ve sborníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci „Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám“, 2013)

2008 – 2009

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Legislativa a legislativní technika (dvousemestrální kurz s osvědčením o absolvování kursu)

1992 – 2000

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Vysoká škola chemicko – technologická, Ústav skla a keramiky
Ložisková geologie (postgraduální externí mezioborové studium – titul Ph.D.)

1985 – 1991

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta:
Ložisková geologie s rozšířeným studiem jazyků – francouzština, ruština (titul RNDr. (Mgr.))

Pracovní zkušenosti

2000 – 2023

Inženýrská činnost v investiční výstavbě, zejm. řešení střetů zájmů v oblasti ochrany ZPF, PUPFL, přírody a krajiny obecně.

V letech 2022 - 2023 pracovník společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. v oblasti EIA se zaměřením na fotovoltaiku.

Činnost v oblasti územního plánování – ÚAP, ÚPD – pracovník společnosti MISOT, s.r.o., v r. 2017 pracovník společnosti PUDIS a.s. v oblasti EIA.

2010 – 2018

Zkušenosti v komunikaci s veřejnou správou z druhé strany –
samosprávou a státní správou včetně ústředních orgánů státní správy; zkušenosti podložené osmiletou pozicí zastupitelky včetně pozice místostarostky města Cheb (samospráva – řízení odborů majetkoprávního, sociálních věcí a zdravotnictví, informatiky, správních činností a obecní živnostenský úřad, odboru finančního plus vedení městské policie – Město Cheb).

1997 – 2023

Osoba odborně způsobilá k posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí – SEA.

Osoba odborně způsobilá k posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA s veřejnými projednáními.

1992 – 2023

Projektant povrchových lomů pro těžbu nerostů, administrativní vypořádání odnímání půdy ze ZPF a PUPFL včetně plánů rekultivací; odpovědný pracovník pro styk s veřejností a úřady – pracovník společnosti KEMAT, spol. s.r.o. v letech 1992 – 1997, v následujících letech pracovník společnosti MISOT, s.r.o.

1992 – 2023

Přednášková činnost a pořádání konferencí – spolupráce např. s:

Kontakt

MISOT, s.r.o.
Pařížská 1524/5
415 01 TEPLICE

Společnost je zapsána v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23278.
IČ: 263 42 626
DIČ: CZ26342626.

Kancelář

MISOT, s.r.o.
Blanická 166/20
350 02 CHEB

Provozovna firmy na mapě

Telefon: +420 777 293 278

lickova@misot.cz

2007 – 2024 © MISOT s.r.o.